Prema članku 6 statuta udruge Upravni odbor predlaže kriterije za dodjelu nagrada i priznanja.

Ovim pravilnikom namjera je vrednovati.

 1. Minuli rad članova koji su se posebno istaknuli u radu udruge.
 2. Rad onih koje određuje dugogodišnja članska pripadnost.
 3. Doprinos članova koji se ističu trenutnim radom u udruzi, a koji bi trebali biti jamstvo kontinuiteta i daljnjeg napretka naše udruge.
 4. Rad onih koji nisu dugogodišnji članovi ali su svojim znanjem i zalaganjem doprinijeli razvoju pčelarstva na području djelovanja udruge.

Pravilnikom se je posebno izdvojila kategorija priznanja i nagrada za sponzore, prijatelje udruge i asocijacije, te kategorija posebnih priznanja .
Za dodjelu priznanja i nagrade imenuje se Povjerenstvo u ( u dalje tekstu Povjerenstvo ).
Povjerenstvo se sastoji od pet ( 5 ) članova : predsjednik Udruge koji je ujedno i predsjednik povjerenstva , jedan član koji je trenutno član Upravnog odbora, predsjednik Nadzornog odbora i dva člana udruge s ( pet godina članstva ). Određuje se na prvom sastanku povjerenstva.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova. Konačnu odluku o dodjeli priznanja na prijedlog Povjerenstva donosi Upravni odbor.
Upravni odbor može nakon konzultacije s Povjerenstvom dodijeliti priznanje i u posebnim slučajevima kada ispunjavanje traženih uvjeta neznatno odstupa od Pravilnika.
Kandidate ima pravo predlagati svaki član Pčelarske udruge Labin s najmanje četiri godine članstva. Prijedlozi se dostavljaju Povjerenstvu.

A.

PRIZNANJE ZA ČLANOVE
Za dodjelu priznanja osim članskog staža, vrednuje se slijedeće tri kategorije :

 • rad na edukaciji članstva
 • rad u tijelima za upravljanje udruge
 • ostale aktivnosti

Priznanje zaslužnog člana
Pravo na naslov zaslužnog člana ima svaki član koji je u Pčelarskoj udruzi Labin;

 • najmanje 25 godina članstva
 • održao najmanje 10 stručnih predavanja uključivši vođenja tribina i tečajeva
 • djelovao u najmanje dva mandata UO-a i NO-a ili djelovao kao predstavnik Udruge u tijelima viših asocijacija ( UO, NO, časopis, razna povjerenstva )
 • sudjelovao u aktivnostima Udruge ( pčelarske izložbe, natjecanja, istupi u javnosti, uređenje prostora i slično ).

PRIZNANJE VRIJEDNOG ČLANA
Priznanje vrijednog člana u Pčelarskoj udruzi Labin dodjeljuje se u tri razine;

 • zlatno ili plaketa
 • srebrno ili keramika
 • brončano ili keramika

Član udruge ima pravo na priznanje :
ZLATNO ili PLAKETA

 • najmanje 20 godina članstva
 • održao najmanje 5 predavanja ili tribina ( kategorija I )
 • djelovao najmanje u dva mandata UO-a ili NO-a ( ili u jednom UO-a ili u jednom NO-a ) ili kao predstavnik udruge u tijelima viših asocijacija ( kategorija II )
 • sudjelovao u nekim aktivnostima Udruge : pčelarske izložbe, natjecanja, istupi u javnosti, uređenje prostora i slično ( kategorija III )

SREBRNO ILI KERAMIKA

 • najmanje 15 godina članstva
 • potpuna aktivnost u najmanje dvije ili tri kategorije navedene za zlatno priznanje

BRONČANO ILI KERAMIKA

 • najmanje 10 godina članstva
 • djelomična aktivnost u sve tri, od tri navedene kategorije za zlatno priznanje.

PRIZNANJE AKTIVNOG ČLANA
Ovo se priznanje dodjeljuje za kontinuiran aktivan rad u zadnjih deset godina uz najmanje četiri godine članstva u Udruzi, ako je član postigao aktivnost u obje navedene kategorije kako slijedi:

 • djelovao u najmanje jednom punom mandatu u UO ili NO ili kao predstavnik Udruge u tijelima viših asocijacija
 • sudjelovao u aktivnostima Udruge ( održao predavanje ili tribinu, sudjelovao na pčelarskim izložbama, natjecanjima, istupima u javnosti, uređenje društvenih prostorija i slično ) .

Članovi koji ispunjavaju navedene uvjete Upravni odbor razvrstava ( ne mora biti tako ) u razinu zlato, srebro i bronca. Pri razvrstavanju Upravni odbor po potrebi konzultira članove prethodnog Upravnog odbora.

PRIZNANJE ČLANSKE PRIPADNOSTI
Pravo na ovo priznanje ima svaki član Pčelarske udruge Labin koji je član udruge više od 20 godina.

B.

PRIZNANJE ZA SPONZORE UDRUGE, PRIJATELJE UDRUGE I ASOCIJACIJE
Ovo priznanje dodjeljuje se u tri razine;

 • zlatno ili plaketa
 • srebrno ili keramika
 • brončano ili keramika

Vrednuje se materijalni i doprinos u ostvarivanju ciljeva Udruge, i to : tvrtki, pojedinaca koji nisu članovi Udruge te asocijacija čiji je Udruga član ili onih koje na neki način određuju mjesto Udruga u društveno-političkoj zajednici.

POSEBNO PRIZNANJE
Ovo priznanje dodjeljuju se izravnom odlukom Upravnog odbora kada se priznanje ne može uklopiti u postojeća priznanja. Broj posebnih priznanja ne može biti veći od ¼ ukupnih članskih priznanja.

Predsjednik udruge
Livio Štifanić

Joomla templates by Joomlashine