Obavještavam sve pčelare upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka da sam putem vaših email adresa doznačio EBP – ( Evidencijski broj pčelara ). Evidencijski broj pčelara služi Vam za :

 

 

Ostali pčelari koji nemaju email adrese EBP ( Evidencijski broj pčelara ) bit će doznačen putem mob. ili usmenim putem.

Povjerenik
Cvetko Gortan