Sukladno odluci Upravnog odbora Pčelarske udruge Labin od 27.01.2014. godine

Za 10 Redovnu skupštinu Pčelarske udruge Labin koja će se održati dana 5.02.2014.( Srijeda ) u 18 h u prostorijama Grada Labina velika vječnica ( prizemlje )utvrđuje se slijedeći;

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine
2.Biranje radnih tijela
    a. Radno predsjedništvo – predsjednik i dva člana
    b. Zapisničar i dva ovjerovjeritelja zapisnika
    c. Verifikacijska komisija- tri člana
4.Izvještaj o radu i poslovanju udruge
    a. Izvješće predsjednika udruge
       Rasprava o izvještaju i glasovanje
    b. Izvještaj o financijskom poslovanju
       Rasprava o izvještaju i glasovanje
    c. Izvještaj povjerenika
       Rasprava o izvještaju i glasovanje
5.Izbor delegate Istarske županije u Hrvatski pčelarski savez za period 2014-2018
6.Prezentacija web stranice Pčelarske udruge Labin.
7.Uplata za izlet na sajam pčelarstva u Gudovec.
8.Razno

Predsjednik udruge

Zvonko Radas