Postanite naš član

Ispunite obrazac i postanite član Pčelarske udruge Labin

Obrazac

Obavještavam sve pčelare koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u i koji su odradili Godišnju dojavu za 2015 da je u tijeku provedba mjere;

1. Kontrola i suzbijanje varooze

IZDVOJENO IZ PRAVILNIKA

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE U 2015. GODINI

Članak 4.


 (1) Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja zahtjeve za isplatu potpore (u daljnjem tekstu: zahtjev) na obrascima koji se nalaze u Prilogu I., Prilogu II., Prilogu III., Prilogu IV. dio A, Prilogu V. dio A, Prilogu V. dio D i Prilogu VI. dio A ovoga Pravilnika
 (4) Na originalu računa, koji se koristi za ostvarivanje prava na potporu, mora biti naznačeno ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva te je na isti podnositelj zahtjeva dužan vlastoručno naznačiti neizbrisivu oznaku: »NPP 2015.»
 (5) Zahtjevu se prilaže jasno čitljiva preslika originala računa iz stavka 4. ovoga članka, a u slučaju plaćanja transakcijskim računom i originalni dokaz o plaćanju računa, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva odnosno, u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o plaćanju/izvršenoj transakciji.
 (8) Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru, smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

II. PROVEDBA MJERA
1. Kontrola i suzbijanje varooze

Članak 10.

 (1) Mjerom Kontrola i suzbijanje varooze korisnik ostvaruje pravo na potporu za nabavu odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumnog šećera.
 (2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su konvencionalni i ekološki pčelari upisani u Evidenciju.
 (3) Potpora iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti za nabavu:
     a) VMP-a ili
     b) VMP-a i kiselina iz stavka 1. ovoga članka ili
     c) VMP-a i konzumnog šećera ili
     d) VMP-a, kiselina iz stavka 1. ovoga članka i konzumnog šećeraprema broju pčelinjih zajednica upisanih u Evidenciju.
 (4) Potpora za kiseline iz stavka 1. ovoga članka kao i za konzumni šećer može se ostvariti samo ako je korisnik zatražio i ostvaruje pravo na potporu za VMP.
 (5) Maksimalni iznos potpore po pčelinjoj zajednici iznosi:
     v) 25,00 kuna za konvencionalne pčelare,
     a) 50,00 kuna za ekološke pčelare.
 (6) Maksimalni iznos potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili za konzumni šećer može činiti najviše 50 % iznosa potpore iz stavka 5. ovoga članka i ne može biti veći od iznosa potpore koji je ostvario za VMP.
 (7) Ako je korisnik ostvario manje od 50 % maksimalnog iznosa potpore za VMP, u istom omjeru ostvaruje pravo na potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili konzumni šećer.
 (8) Osnova za izračun potpore je broj pčelinjih zajednica upisanih u Evidenciju na dan 30. travnja 2015. godine.

Članak 11.
 (1) Zahtjev za isplatu potpore za mjeru iz članka 10. stavak 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja do 15. svibnja 2015. godine.
 (2) Zahtjevu se prilaže preslika originalnog računa i dokaz iz članka 4. stavak 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. rujna 2014. godine do 15. svibnja 2015. godine koji moraju sadržavati podatke da je kupljen VMP.
 (3) Ako je korisnik podnio zahtjev koji uključuje i potporu za nabavu kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili za konzumni šećer, zahtjevu se prilaže preslika originalnog računa i dokaz iz članka 4. stavak 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. rujna 2014. godine do 15. svibnja 2015. godine koji moraju sadržavati podatke da su kupljene kiseline iz članka 10. stavak 1. ovoga Pravilnika i/ili konzumni šećer.

Pčelarska udruga je zaprimila više ponuda za nabavku lijeka i odlučila i preporučuje svim pčelarima da se nabavka lijek vrši preko Veterinarske ambulante u Labinu Pulska 17 preko puta Inine plinske pumpe.
Svaki pčelar sam naručuje i prijavljuje povrat sredstava Agenciji za plaćanje u poljoprivredi na obrascima koji se mogu preuzeti na našoj web stranici ili na stranici HPS-a.
Pčelar može ostvariti povrat sredstava za onoliko zajednica koje je prijavio u Godišnjoj dojavi za 2015.

U prilogu ovog dopisa imate ponudu cijena i odobrenih lijekova od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE U 2015. GODINI
OBRASCIMOLIM PČELARE NA OZBILJNOST I DA SI LIJEK NARUČE ŠTO PRIJE KAKO BI NA VRIJEME MOGLI ZATRAŽITI POVRAT SREDSTAVA, A ZADNJI ROK PREDAJE OBRASCA JE 15 SVIBNJA 2015. GODINE.

Povjerenik
Cvetko Gortan
098 1938550

 

 

Prijava

Pretraživanje

Herbarij

Ljudi su od davnina koristili biljke iz svoje okoline za različite potrebe, pčelari biljke gledaju drugačijim očima, prije svega se informiraju o onim medonosnim

Opširnije...

Košnice

Docs / SupportKošnica je nastamba za pčele u kojima zbog lakše manipulacije pčelama i medom čovjek smješta pčelinje zajednice. Nekad da bi došao do meda ljudi su morali ugušiti pčele. Razvojem pčearstva dolazi se do novih spoznaja pa tako bilježimo brojne vrste košnica.

Opširnije...

Vrste pčela

Vrste pčelaNa svijetu ima približno oko 20 000 vrsta pčela gotovo na svim kontinentima. Najčešća je vrsta pčela medarica (apis mellifera), podrijetlom iz Afrike. Naselila se u Mediteranske zemlje i Europu prije nego što se nastanila u Aziji, Australiji i Sjevernoj Americi.

Opširnije...

Joomla templates by Joomlashine